Új belépő munkaszerződés, tájékoztató, munkaköri leírás

jún 15, 2021 | Munkáltatóknak

A munkaviszony létrejöttéhez a bejelentési kötelezettségen túl, munkaszerződés, tájékoztató és munkaköri leírás is elengedhetetlen.

Ez három összetartozó, mégis külön kezelendő dokumentum:

  • A munkaszerződés kötelező elemei: alapbér, munkakör, tartam (határozott, vagy határozatlan), munkavégzés helye, próbaidő hossza.

 

  • Az úgynevezett tájékoztató kötelező tartalmi elemei: napi munkaidő, alapbéren túli bérek, juttatások, szabadság mértéke, kiadásának módja, felmondási idő, kollektív szerződés léte a munkáltatónál.

 

  • A munkaköri leírás pedig tartalmazza a munkakör megnevezését, minden felelősségi-, és feladatkört, ami az adott munkakörhöz tartozik.

 

Mind három, fent felsorolt dokumentumot alá kell írnia mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak, és mindkettőjüknek meg kell tartani belőle egy-egy eredeti példányt. Javasolt a munkába lépés napján vagy azt megelőző napokban aláírni, aláíratni ezeket.

Nem szabad elfelejteni! A munkavállaló bejelentésének biztosítási jogviszony első napját megelőzően (azaz a munkába lépést megelőző napon), de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt meg kell tenni.