Számlák Korrekciója

márc 30, 2022 | Hírek

Egyik leggyakoribb hiba a számlázás kapcsán a sztornó és helyesbítő számlák nem teljesen szabályos használata.  Az ÁFA törvény egyébként csak kétféle bizonylatot ismer, számlát és számlával egy tekintet alá eső okiratot.  Az Áfa tv. külön számlatípusként az előleg számlát, sztornó számlát, helyesbítő számlát nem említi.  Mindenesetre a számlával egy tekintet alá eső okirat fogalma alá tudjuk besorolni a helyesbítő számla és a sztornó számlákat is.

A sztornózást akkor szabadna csak alkalmazni, ha az ügylet meghiúsult, elelve nem valósult meg, azaz nincs teljesítés, vagy nem adott felek között jött létre, esetleg a vevő visszakéri a pénzét és mi vissza is adjuk azt (ezzel elismerve a meghiúsulást), vagy mondjuk, ha nem az ügylet pénznemében történt meg a számla kiállítása.

A helyesbítő számla intézménye a számla hibás adatainak korrekciójára szolgál.  Amennyiben bizonyos tartalmi elemek a számlán hibásak, akkor azok módosítását el tudjuk végezni helyesbítő számla kiállításával.

Viszont helyesbítés esetén rendkívül figyelmesen kell eljárnunk, ugyanis az eredeti és a módosító számla a továbbiakban együtt lesznek érvényesek.

Ha helyesbítés eredményeképpen a végösszeg tekintetében nincs változás, akkor a helyesbítő számla végösszege csak nulla lehet, még akkor is ha változtak a tétel soraink.  A számlával egy tekintet alá eső okiratok tartalmi elemeire vonatkozó követelmények sokkal szűkebbek, mint a számlákra vonatkozóak.

Egy ilyen bizonylatnak az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:

  1. keltezés és sorszám;
  2. hivatkozás a korrigált számlára;
  3. korrekcióval érintett eredeti adatok és a helyes adatok, a korrekció számszaki hatásai.

Fontosnak tartom leírni azt is, hogy mióta az online számla adatszolgáltatás teljes körűvé vált, azóta a bejövő, azaz a költség számláink kapcsán igen gyorsan kiderül, ha az eladó készített sztornó vagy helyesbítő számlát a vállalkozásunk adószámára.  Véleményem szerint ezeket mindenképpen meg kell kapnia annak a vevőnek – vagyis annak, akinek az adószámára készültek -, még akkor is ha az eredeti számlában számlázott végösszeg nem módosult.