Pénzmosás és a vonatkozó belső szabályzat

márc 27, 2022 | Hírek

Pénzmosás, pénzmosoda kifejezéssel egyre többen találkozunk napjainkban.

Pénzmosás tulajdonképpen az a tevékenység, amikor valaki igyekszik a törvénytelen úton szerzett jövedelmének eredetét eltitkolni, a pénzt legális színben feltüntetni.Önmagában a tevékenység igen réginek tekinthető.Egy irodalmi példa is hozható a pénzmosás folyamatára, amelyet Jókai Mór írt le az „Aranyember” című regényében.Tímár Mihály ugyanis Ali Csorbadzsitól átvett vagyonnal a sajátjaként rendelkezett, mivel Tímeának azt nem adta át, tehát sikkasztást követett el, amelyből később elindította a gabonakereskedői tevékenységét. Emiatt érzett lelkiismeret-furdalása és bűntudata egyébiránt végig kíséri a művet.

A jogszabályok meghatározzák a szolgáltatók kötelezettségeit, pl. ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli őket, melynek részleteit a belső szabályzatban szükséges részletezni.

Az NGM rendelet értelmében a belső szabályzatnak egy kialakított belső eljárásrenet kell tartalmazni arra vonatkozóan, hogy:

  • a szolgáltató az ügyfél-átvilágítás keretében az üzleti kapcsolat létesítése esetén az ügyfél kockázati szintbe történő besorolását elvégzi; továbbá
  • ezt a nyomon követési eljárás során ellenőrzi, szükség estén a besorolást megváltoztatja és megteszi az ennek megfelelő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket;
  • speciális ügyfél-átvilágítás esetköreit és belső eljárási rendjét részletezi; továbbá
  • pénzeszközök és vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésének és igazolásának belső eljárási rendjét kialakítja.

Abban az esetben, amennyiben a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzése és igazolása szükségességét állapítja meg a szolgáltató a belső szabályzatban foglalt esetkörökben, akkor a vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat formájában kell az információkat rögzíteni, melynek kötelező tartalmi elemeit NGM 3. számú melléklete határozza meg .