Osztalékelőleg és a közbenső mérleg viszonya

márc 27, 2022 | Hírek

A vállalkozás, társaság az általa megtermelt haszonból a tulajdonosok döntése szerint évente osztalékot fizethet. Ez az osztalék jelenti a tulajdonosok számára a befektetések hozamát.Az osztalékot az éves beszámoló elfogadása után a társaság legfőbb szerve határozza meg.Az éves beszámoló egy üzleti évet fog át, így az osztalék meghatározása évente történik.Ennek megfelelően egy adott évben megtermelt hozam arányos részéhez a tulajdonos csak az azt követő évben , a lezárt üzleti évről szóló beszámoló elfogadása után juthat.

A jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a megtermelt hozamból már az adott év során részesüljenek a tulajdonosok. Ezt jelenti valójában az osztalékelőleg kifizetése.   Az osztalékelőleg kifizetéséről szóló döntést a társaság legfőbb szerve hozza részvénytársaság esetében az igazgatóság.Ehhez szükséges egy közbenső mérleg elkészítése melyből megállapítható, hogy a közbenső mérleg fordulónapjáig mekkora osztalékként kifizethető többletvagyon halmozódott fel a vállalkozásnál. Amennyiben az üzleti év mérlegfordulónapjáig nem készült közbenső mérleg  a mérlegfordulónaptól az üzleti év beszámolójának elfogadásáig tartó időszakra vonatkozóan már nem  készíthető s ez alapján osztalékelőleg sem fizethető.

Az osztalékelőleg átvételkor a tulajdonosok kötelezettséget vállalnak a következőkre.  Amennyiben a vállalkozás az adott nyereséget a rendes év végi beszámolójából megállapíthatóan mégsem termelte meg úgy az osztalékelőleget visszafizetik.  Ellenkező esetben azt megtarthatják és a vállalkozás ezt a követelését az osztalékfizetésből származó kötelezettségébe számítja be.