KÖZÖSSÉGI TERMÉKBESZERZÉS SORÁN ELVÁRT DOKUMENTÁCIÓ

nov 22, 2022 | Uncategorized

Az értékesítő az ügyletet összesítő nyilatkozatban (A60-as bevallás) megfelelően feltünteti, amiről később az adóhatóság információt kap.

A feltétel szerint az adómentesség nem alkalmazható, ha az értékesítő adóalany a termékértékesítést nem vagy nem megfelelően tüntette fel összesítő nyilatkozatában.

Azonban a 2018/1910 tanácsi irányelv megfelelő korrigálásával eleget tegyen az adómentességre vonatkozó ezen feltételnek.

Akkor vonatkozik adómentesség a Közösségen belüli termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre, és az értékesítőt igazolja, hogy a terméket feladták, vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét.

Az adómentesség jogszerű érvényesítéséhez szükséges annak igazolása, hogy az értékesített termék belföldről más tagállamba került elfuvarozásra.

A vállalkozások sok esetben az az álláspontot képviselik, hogy ezt a fuvarokmány automatikusan bizonyítja.

Azonban ez a jogértelmezés nem állja meg a helyét.