KELLŐ KÖRÜLTEKINTÉS VIZSGÁLATA JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT ESETÉN

ápr 12, 2022 | Hírek

Ítéletekből levonható következtetés:

Javasolt elkerülni azokat a helyzeteket, amelyeknél az eljáró személy képviseleti jogosultságának ellenőrzése nem „oldható” meg (például azonnali beszerzés). Jelentősen mérsékelhető a tárgyalt adóhatósági megállapítás kockázata, ha a vállalkozás az új üzleti partner képviseletében fellépő személy tudomására hozza, hogy milyen ellenőrzéseken kell átesni a szerződés megkötése megelőzően. A „tilosba járó” személyek többsége ezt a „macerát” nyilvánvalóan nem fogja felvállalni.

Adókijátszásra irányuló körülmények észlelése esetén követendő eljárás

Kúria Kfv.1.35.544/2016/5. Ha az ügylet körülményei alapján a számla kibocsátója részéről az adókijátszásra irányuló szándék megállapítható, s ezt a számla befogadója a rendelkezésére álló adatok alapján is felismerhette volna, akkor az adólevonási jog jogszerű gyakorlása érdekében ellenőrzési cselekményeket kell elvégezni.

 • Tevékenység jogsértő módon történő folytatására utaló körülmények (többek között adószám törlése, beszámoló benyújtásának elmulasztása);
 • Elzárkózás a vevő (megrendelő) információ kérései elől;
 • Pénzügyi lebonyolítással kapcsolatos, jogsértő működésre utaló „kérések” (pl. az ügyvezető saját számlára, vagy más személy részére kéri az utalás teljesítését, társaság megszünteti bankszámláját az esedékesség előtt);
 • Szerződéstől eltérő teljesítési körülmények (pl. a szerződés kizárja az alvállalkozó bevonását, de a teljesítésre kötelezett alvállalkozó(ka)t vont be;
 • Szerződésben foglalt kitételek betartása eleve nem állt a teljesítésre kötelezett szándékában (a szerződés kizárja alvállalkozó(k) bevonását, a vállalkozó nem rendelkezik saját személyi erőforrásokkal, ennek ellenére a szerződést megköti);
 • Alacsony beszerzési ár (jogszerű működés esetén az üzleti partner által ajánlott ár nem teszi lehetővé a közterhek befizetését);
 • A szokásos piaci árat meghaladó ár elfogadása (ez a körülmény arra utal, hogy a számlabefogadó „aktív” közreműködője az adókijátszásnak, különösen, ha a számlakibocsátó részéről jogsértő működésre utaló körülményekről volt tudomása);

Számlabefogadó magatartásának jelentősége

 • Ügylet során tanúsított magatartás dokumentálása;
 • Teljesítést alátámasztó dokumentumok elkészítését, a teljesítést igazoló tények, körülmények dokumentálását nem szabad elmulasztani;
 • Adókockázatot hordozó helyzetek elkerülése (pl. ismeretlen személytől azonnali beszerzés – a termék eladója a vevő telephelyén jelenik meg és helyben ajánlja fel a terméket megvételre – elutasítása);
 • Fiktív számlára utaló figyelmeztető jelek felismerése;
 • A minimális körültekintés hiánya rosszhiszemű magatartásként értékelhető, amely megalapozza az áfa levonás jogszerű elutasítását;
 • Adókijátszásra utaló jelek konzekvens figyelmen kívül hagyása ugyancsak rosszhiszemű magatartásként értékelhető, amely ugyancsak megalapozza az áfa levonás jogszerű elutasítását;
 • Formális teljesítésigazolás elkerülése (ebből az ellenőrök a számla valótlanságára következtethetnek);