KÖZÖSSÉGI TERMÉKBESZERZÉS SORÁN ELVÁRT DOKUMENTÁCIÓ

Az értékesítő az ügyletet összesítő nyilatkozatban (A60-as bevallás) megfelelően feltünteti, amiről később az adóhatóság információt kap. A feltétel szerint az adómentesség nem alkalmazható, ha az értékesítő adóalany a termékértékesítést nem vagy nem megfelelően...

ELVÁRHATÓ GONDOSSÁG A SZÁMLA BEFOGADÓ RÉSZÉRŐL

Az Áfa tv. VII. fejezete tartalmazza az adólevonási jogra vonatkozó szabályokat. E fejezetben nem található olyan rendelkezés, amely tételesen meghatározná, hogy az áfa levonása érdekében az adózónak konkrétan milyen cselekményeket kell végrehajtania,  milyen...

Részmunkaidős bérszámfejtőt keresünk

Bérszámfejtési csapatunkba új tagot keresünk. Várjuk a jelentkezésedet ha szereted ezt a munkaterületet, szeretnél tanulni, fejlődni a munkádban. Részmunkaidőben és távmunkában gondolkodunk, ezért fontos számunkra, hogy önállóan végezd a munkádat, ugyanakkor a...

KÖZÖSSÉGI TERMÉKBESZERZÉS SORÁN ELVÁRT DOKUMENTÁCIÓ

Az értékesítő az ügyletet összesítő nyilatkozatban (A60-as bevallás) megfelelően feltünteti, amiről később az adóhatóság információt kap. A feltétel szerint az adómentesség nem alkalmazható, ha az értékesítő adóalany a termékértékesítést nem vagy nem megfelelően...

ELVÁRHATÓ GONDOSSÁG A SZÁMLA BEFOGADÓ RÉSZÉRŐL

Az Áfa tv. VII. fejezete tartalmazza az adólevonási jogra vonatkozó szabályokat. E fejezetben nem található olyan rendelkezés, amely tételesen meghatározná, hogy az áfa levonása érdekében az adózónak konkrétan milyen cselekményeket kell végrehajtania,  milyen...

Részmunkaidős bérszámfejtőt keresünk

Bérszámfejtési csapatunkba új tagot keresünk. Várjuk a jelentkezésedet ha szereted ezt a munkaterületet, szeretnél tanulni, fejlődni a munkádban. Részmunkaidőben és távmunkában gondolkodunk, ezért fontos számunkra, hogy önállóan végezd a munkádat, ugyanakkor a...

Egyszerűsített foglalkoztatás (EFO)

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 4. § (2) bekezdésétől eltérően a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén az eddigi 500 forint helyett a minimálbér 0,5 százaléka (1.000 forint), az alkalmi munka esetén...

Kiskereskedelmet érintő pótadó bevezetése

A 2022. július 1-jét magában foglaló adóévben – az adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét követően kezdő adóalany esetén a 2022. július 1-jét követően kezdődő adóévben – a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kiskeradó tv.)...

Emelkedik a cégautóadó

július elseje és 2022. december 31 közötti időszakra a törvényben meghatározottól eltérő mértékű (81-87%-kal magasabb) adót kell fizetni.   A B C D 1. Teljesítmény (kW) „0”–„4” környezetvédelmi osztályjelzések esetén „6”–„10” környezetvédelmi osztályjelzések...

Ellenőrzés jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslatra az ellenőrzés folyamatában is van lehetőség.  Ennek eszközei: felvilágosítás kérése - tájékoztatás kérése; részvétel az ellenőrzési cselekménynél; iratbetekintési jog gyakorlása; bizonyítási indítvány benyújtása; az adóhatóságtól kapott és beszerzett...

KELLŐ KÖRÜLTEKINTÉS VIZSGÁLATA JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT ESETÉN

Ítéletekből levonható következtetés: Javasolt elkerülni azokat a helyzeteket, amelyeknél az eljáró személy képviseleti jogosultságának ellenőrzése nem „oldható” meg (például azonnali beszerzés). Jelentősen mérsékelhető a tárgyalt adóhatósági megállapítás kockázata, ha...

BIZONYLATOK TARTALMI VIZSGÁLATA JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT ESETÉN

Szabad és „passzív” bizonyítás Az adóhatóság nincs kötve a 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 79. § (5) bekezdésében említett bizonyítási eszközökhöz és bizonyítékokhoz, álláspontját bármilyen módon alátámaszthatja.  A szabad bizonyítás elve alapján az adóhatóság a...

Bérelt Ingatlanon Végzett Beruházás Minősítése

A gazdasági életben gyakran előforduló esemény, hogy egy vállalkozás más személytől bérelt ingatlanon (építményen ) számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 3. § (3) bekezdés 8. pont szerinti munkákat végez, végeztet.  Az sem ritka eset. ha a bérelt ingatlanon...

Ajándék Termékek Számlázása

A mai marketing orientált világban már rengeteg típusa van az árengedményeknek, akcióknak, árleszállításoknak, ajándék termékeknek. Vegyünk alapul egy nagyon egyszerű esetet! Például egy webáruház X Ft vagy Y termék megvásárlása esetén Z terméket ajándékba adja, akkor...

Időszakos Elszámolású Ügyletek

Tapasztalatom szerint sokszor fel sem merül a vállalkozókban, hogy rendszeresen ilyen ügyleteket számláznak. Minden olyan ügylet esetén, ahol időszakonként kell elszámolni az ügyféllel, tehát nem egy-egy projektre szerződik az adózó, hanem időszakonként számlázza le...

Számlák Korrekciója

Egyik leggyakoribb hiba a számlázás kapcsán a sztornó és helyesbítő számlák nem teljesen szabályos használata.  Az ÁFA törvény egyébként csak kétféle bizonylatot ismer, számlát és számlával egy tekintet alá eső okiratot.  Az Áfa tv. külön számlatípusként az előleg...

Pénzmosás és a vonatkozó belső szabályzat

Pénzmosás, pénzmosoda kifejezéssel egyre többen találkozunk napjainkban. Pénzmosás tulajdonképpen az a tevékenység, amikor valaki igyekszik a törvénytelen úton szerzett jövedelmének eredetét eltitkolni, a pénzt legális színben feltüntetni.Önmagában a tevékenység igen...

Osztalékelőleg és a közbenső mérleg viszonya

A vállalkozás, társaság az általa megtermelt haszonból a tulajdonosok döntése szerint évente osztalékot fizethet. Ez az osztalék jelenti a tulajdonosok számára a befektetések hozamát.Az osztalékot az éves beszámoló elfogadása után a társaság legfőbb szerve határozza...

Amikor akadályba ütközik a belföldi pénzforgalmi számlanyitás

     A gyakorlatban – különösen külföldi vezető tisztségviselő, törvényes képviselő esetén – előforduló probléma, hogy az ügyfél több pénzügyi intézményt keres fel szerződéskötés céljából, azonban a banknál akadályba ütközik, amikor a cég, jogi személy számára...

Közvetített szolgáltatás értelmezése az Áfa tükrében

A közvetített szolgáltatást, mint fogalmat az Áfa törvény nem használja.  Az Áfa törvény 15. paragrafusa rendelkezik az úgynevezett közvetített szolgáltatásról, de így sem használja a törvény az adott kifejezést. Azt mondja ki, hogy amennyiben vásároltunk egy...

Legújabb bejegyzések
Kategóriák
Feliratkozás
Közösségi Média