ELVÁRHATÓ GONDOSSÁG A SZÁMLA BEFOGADÓ RÉSZÉRŐL

Az Áfa tv. VII. fejezete tartalmazza az adólevonási jogra vonatkozó szabályokat. E fejezetben nem található olyan rendelkezés, amely tételesen meghatározná, hogy az áfa levonása érdekében az adózónak konkrétan milyen cselekményeket kell végrehajtania,  milyen...
SZJA Bevallás

SZJA Bevallás

A 2020. évi Személyi Jövedelemadó bevalláshoz NAV által készített tervezet elérhető az ügyfélkapun keresztül. Akinek nincs ügyfélkapuja, az most már csak személyesen kérheti a NAV ügyfélszogálatain.  Ügyfélkapuval rendelkezők a www.eszja.nav.gov.hu oldalon tekinthetik...