AZ ADÓHATÓSÁG ELLENŐRZÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT ESETÉN

ápr 12, 2022 | Hírek

Jogkövetési vizsgálat sajátosságai

 • Nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot;
 • Nem irányul valamely adónemben az adókötelezettség megállapítására;
 • Ugyanazon időszakra többször is lefolytatható, akár ugyanazon célból is;
 • Gazdasági esemény tartalmi hitelessége is vizsgálható (gazdasági események valódiságára irányuló jogkövetési vizsgálat); l a jogkövetési vizsgálat megállapításai szerinti adózás esetén végleges mentesülés a jogkövetkezmények (adóbírság, késedelmi pótlék) alól;
 • Relatíve rövid ellenőrzési határidő (30 nap);

 Kiválasztás lehetséges okai

 1. Nyugtaadási, számlaadási kötelezettség elmulasztása;
 2. Nyugta, számla kiállítása nem a tényleges ügyleti értékről;
 3. Igazolatlan eredetű áruval való rendelkezés;
 4. Áfa bevallás összesítő nyilatkozatban foglalt lejelentés az adófizetési kötelezettség elmulasztására, illetve jogtalan áfa levonására utal;
 5. Online adatszolgáltatás keretében beküldött számla tartalmi hiteltelensége vélelmezhető;
 6. Benyújtott bevallás eltérése az online pénztárgép forgalmi adataitól, forgalomszámlálás(ok) eredményétől;
 7. Jogkövetési vizsgálat eredménye;
 8. Bevallás adatai más bevallás adatával ellentétes, annak nem feleltethető meg;
 9. Bevallás adata(i) az adóhatóság rendelkezésére álló adatokkal ellentétes tartalmúak;
 10. Bevallás, összesítő nyilatkozat ellentétes tartalmú a VIES kontrolladattal;
 11. Kapcsolódó vizsgálat során feltárt tényállás, körülmények;
 12. Kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított, jelentős nagyságrendű ügyletek;

 Online adatszolgáltatás, áfa összesítő

A szállítók által teljesített online adatszolgáltatás adatai alapján kalkulálható az értékesítés nettó árbevétel, a bevallott fizetendő adó.  Az adatszolgáltatás során közölt adatok és a NAV rendelkezésére álló adatok összevetése alapján a számla hiteltelenségére utaló körülő körülmények ismerhetők fel.     A benyújtott bevallások, beszámolók, bankszámla forgalmi adatok alapján is lehet következtetni a kiállított számla tartalmi hiteltelensége. Érvénytelenítő, módosító számlával kapcsolatban lejelentett adatok alapján következtetéseket lehet levonni a vállalkozás számlázási fegyelmével összefüggésben.  Az áfa bevallás keretében a beszerzésekkel kapcsolatban teljesített adatszolgáltatás a számla kibocsátója által teljesítendő online adatszolgáltatás kontrollja.