Automatikus részletfizetés:
2018. január 1-jétől az adóhatóság kérelemre az általa nyilvántartott, legfeljebb 500 ezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.
A kérelmet kizárólag természetes személy terjesztheti elő, beleértendő a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy is.
A részletfizetést az adóhatóság automatikusan lehetővé teszi, kizárólag a kérelem benyújtásának jogszerűségét vizsgálja, a fizetési nehézséget nem kell bizonyítani. (A korábbi értékhatár 200 ezer forint volt, a részletfizetés időtartama hat hónap, és a vállalkozási tevékenységet végzők vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezettek nem nyújthattak be ilyen kérelmet.)

Végrehajtási cselekmények sorrendje:
2018. január 1-jétől a végrehajtási cselekmények sorrendjét és azok időpontját a törvény keretei között az adóhatóság maga határozza meg. (Korábban az egyértelmű szabályozás hiányában a sorrendre csak értelmezéssel lehetett következtetni.) Ezek szerint az állami adóhatóság végrehajtás előtt köteles felszólítani az adóst tartozása rendezésére, továbbá köteles az arányosság elvét betartani. Vagyis kisösszegű tartozás esetén nem foglalhat le ingatlant.
Kis összegű tartozás:
2018. január 1-jétől 10 ezer forintot el nem érő tartozás esetén a NAV fizetési felszólítást küld, de a hiányt és a többletet mutató adófolyószámlák közötti átvezetésen kívül más végrehajtásra nincs lehetősége.
Jövedelem letiltás:
2018. január 1-jétől a munkáltatónak a letiltás kézbesítését követő 15 napon belül munkavállalónként kell tájékoztatnia az adóhatóságot a havonta letiltható jövedelem összegéről.