2018. január 1-jétől a korábbi bevallás helyett új fogalom az adatbejelentés, amely az adózónak a kivetéssel történő helyi adó, települési adó, gépjárműadó megállapításához szükséges adatokról szóló bejelentése az önkormányzati adóhatósághoz. Az adatbejelentés alapján kerül sor a kivetési eljárás keretében az adókötelezettség megállapítására.
Az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül az adózó az adatbejelentést módosíthatja, kivéve, ha az adóhatóság az adót ellenőrzés alapján állapította meg. Az adatbejelentés elmulasztása esetén a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével – az adóhatóság felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.