A kormány döntése nyomán kialakult helyzettel kapcsolatban munkaügyi illetve bérezés szempontjából az alábbi tájékoztatást adjuk.
1. Home Office
– Munkáltató elrendelheti az otthoni munkavégzést (Home Office). Dolgozónak kötelessége a munkaidejét munkával tölteni, de munkaadónak kötelező megtérítenie dolgozó felmerült költségeit pl. internet, telefon valamint biztosítania kell számára a szükséges eszközöket.
– Munkavállaló Home Office-ra irányuló kérését munkáltató nem köteles teljesíteni, ha egyéb körülmény ezt nem indokolja.
– Home Office-ban végzett tevékenység után teljes munkabér jár kivéve a munkába járás költségtérítését.

2. Gyermek miatti otthonmaradás
– Dolgozó jogosult az iskolai-, óvodai bezárás idejére gyermekével otthon maradni, ez esetben munkáltató kötelezheti a Home-Office-ra. Ha munkavállaló ezt nem akarja vagy más körülmények miatt nem megoldható pl. tevékenység nem végezhető otthonról, nincs internet kapcsolat és a bevezetése elhúzódik, stb. munkavállaló megkezdi a fizetett szabadsága letöltését. Ha munkavállaló fizetett szabadsága elfogy akkor fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni.
– Amennyiben dolgozó táppénzre vagy gyermekápolási táppénzre megy ebben az időszakban munkáltatónak a szokásos szabályokat kell alkalmazni. Fel kell hívnom a figyelmet, ha ezzel a dolgozók visszaélnek táppénz csalást követnek el.

3. Munkavállaló karanténba helyezése

– Ha egy munkavállalót kórházi vagy lakhelyhagyási tilalmas karanténra kötelez a Tisztiorvosi Szolgálat, akkor a normál táppénz szabályait kell alkalmazni. Az igazolást ez esetben is a háziorvos állítja ki.

4. Létszámleépítésre vonatkozó szabályok. Amennyiben a munkáltató gazdasági okok miatt nem tudja tovább foglalkoztatni dolgozóit, a munkáltatói rendes felmondás szabályai az irányadóak. A munkavállalók bérét egyoldalúan csökkenteni nem lehet, de közös megegyezéssel természetesen mind a munkabér mind a munkaidő csökkenthető, de minimálbérre vonatkozó jogszabályokat be kell tartani.
Munkaviszonyból eredő külföldi kiküldetés
A munkáltató a munkaügyben történő külföldre utazást (kiküldetést), hiszen ha a fokozott fertőzésveszély fennáll a munkavégzés helyén, mégis kötelezi a munkavállalót, minden kárért a munkáltató lesz a felelős. A foglalkoztatás során keletkezett kárért, egészségsérelemért – így a megbetegedésért is – kártérítésre is kötelezhető a munkáltató. A Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló megtagadhatja az utasítást, ha életét, egészségét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti annak teljesítése – fogalmazott a munkajogász. Ez azonban nem jelenti azt, hogy „haza is mehetünk”, a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.
Magánjellegű utazás
Általános szabály, hogy munkaidőn kívül sem lehet a munkaviszony célját veszélyeztetni, mindenki köteles gondoskodni arról, hogy munkára képes állapotban jelenjen meg a munkahelyén. Normál esetben nem mondhatja meg a munkáltató, hogy munkaidőn kívül mit csináljunk, viszont az is igaz, hogy a munkaviszony célját veszélyeztetni nem lehet. A munkaköri egészségügyi alkalmasság soron kívül is ellenőrizhető.
Ha a járvány miatt esetleg bezárják az üzemet, és a munkáltató – elháríthatatlan külső ok miatt – nem tud eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségének, akkor nem köteles alapbért sem fizetni.
Jelen pillanatban ennyi információ áll rendelkezésünkre, és folyamatosan frissítjük a honlapunkat.