Kormányintézkedések:
– magánszemélyek és vállalkozások hitelek tőke és kamatfizetési kötelezettségeit év végéig felfüggesztik
– vállalkozások rövid lejáratú hiteleit 06.30.-ig felfüggesztik

Figyelem a miniszterelnök által bejelentett adózási változások a beszéde alapján csak az alábbi szektorokat érintik:
turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, sport, kulturális szolgáltatások, személyszállítás

Intézkedések
o munkaadó járulékok ( szocho, szakképzési, Kiva ) teljes elengedése
o nyugdíjjárulék elengedése
o egészségbiztosítás minimumra csökkentése
o helységbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, bérleti díjakat nem lehet megemelni
o turizmus fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetni
Intézkedés június 30-ig érvényes!
Holnap beszámolunk a részletekről.