Ha az adólevonási jog nélküli adómentes tevékenységet végző adóalany tevékenysége oly módon változik, hogy a jövőben nem vagy nem kizárólag e tevékenységet végzi, köteles a kizárólag adómentes tevékenység végzéséről adott nyilatkozatát a változást követő 15 napon belül megváltoztatni. A nyilatkozatok módosítására vonatkozó előírásokat 2018-tól az áfatörvény szabályozza, tavaly még az art szabályozta. Így ha az adóalany az áfatörvény szerinti bejelentését az áfatörvényben előírt feltételek hiánya miatt nem tehette volna meg, bejelentését a tárgyévet megelőző év utolsó adómegállapítási időszakáról beadott bevallásával egyidejűleg, a tárgyév első napjára visszamenőleg módosíthatja elévülési időn belül, ha ez a módosítás nem érinti a megállapított és bevallott adóalap, fizetendő és előzetesen felszámított adó összegét.
E változtatási joggal
– az ingatlanértékesítés, illetve –bérbeadás adókötelessé tételére,
– az alanyi adómentesség választására vagy megszűnésére,
– a pénzforgalmi elszámolás választására vagy megszűnésére,
– a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó különös szabályok helyett az általános szabályok választására,
– a viszonteladóra vonatkozó különbözet szerinti adózás helyett az általános szabályok választására
vonatkozó döntése, vagy e döntés elmulasztása vonatkozásában élhet az adózó.